Trường THPT Nguyễn Trung Trực Ngày 03 tháng 03 năm 2015

Bảng vàng danh dự

Truy cập trong ngày:


Tổng số truy cập:


Thư viện ảnh

Tin mới

DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2013 -2014
(10:57 15-10-2013)HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2013 -2014
(10:39 15-10-2013)BỘ TÀI LIỆU CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG CÁC TỔ BỘ MÔN
(09:22 15-10-2013)KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC GIAI ĐỌAN 2010-2015 VÀ TẦM NHÌN 2020
(08:05 23-09-2011)0838950354
(10:53 22-09-2011)VĂN BẢN HƯỚNG DẪN GIẢM TẢI
(10:50 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TOÁN, CẤP THPT
(10:48 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN THỂ DỤC, CẤP THPT
(10:41 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ, CẤP THPT
(10:39 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH, CẤP THPT
(10:36 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ, CẤP THPT
(10:34 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN GDCD, CẤP THPT
(10:31 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC, CẤP THPT
(10:26 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN, CẤP THPT
(10:23 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN, CẤP THPT
(10:23 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ, CẤP THPT
(10:19 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC, CẤP THPT
(10:17 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC , CẤP THPT
(10:13 22-09-2011)HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ, CẤP THPT
(09:40 22-09-2011)NGOẠI KHÓA ÔN THI TỐT NGHIỆP
(09:58 08-05-2010)
Copyright from 2008 © Pasself Management Softwares